ULOGA DIMNJAČARA  – OBRATITI POZORNOST

Pri priključivanju plinskog uređaja na sustav za odvod dimnih plinova nužna je uska suradnja izvođača radova (plinoinstalatera ili plinoservisera) s ovlaštenim dimnjačarskim koncesionarom (područnim dimnjačarom). To je osobito važno u slučaju zamnjene starog i dotrajalog plinskog uređaja novim, u pravilu proizvedenim u skladu s novim stanjem tehnike i novim propisima o energetskoj učinkovitosti, i njegovog priključivanja na postojeći sustav za odvod dimnih plinova u zgradi. O toj suradnji i pri tome utvrđenim mjerama trebalo bi napraviti zapisnik u obliku dimnjačarskog stručnog nalaza. Svaki dio sustava koji čine ložište izvora topline, dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova treba biti određen normama, što se osobito odnosi na HRN EN 13 384-1 : 2018 | HRN EN 13 384-2: 2015.

Pri provodđenju kontrolnog postupka u svrhu utvršivanja ispravnosti sustava za odvod dimnih plinova i njegove usklađenosti s ložištem izvora topline provodi se tlačna proba. Ona se provodi nakon završetka radova na sustavu za odvod dimnih plinova, ali prije uključivanja ložita izvora topline. Postupak ispitivanja propusnosti stava za odvod dimnih plinova provodi se prema HRN EN 15287-1 : 2010, aneks “O” i HRN EN 15 287-2 : 2008, aneks “N”. 

Propusnost sutava za odvod dimnih plinova određena je u HRN EN 1443 : 2003.

 

MJERNI INSTRUMENT

Mjerni instrument mora imati dokumentaciju od proizvođača da je proizveden za provođenje ispitivanja propusnosti dimnjaka u skladu HRN EN 1443 : 2003.

Rezultate mjerenja treba dokumentirati i oni su sastavni dio dimnjačarskog stručnog nalaza o sigurnosti i ispravnosti odvođenja dimnih plinova iz ložišta izvora topline. 

Dimnjačari i njihov rad nezaobilazan su čimbenik u ostvarenju sigurnog i ispravnog rada cijele plinske instalacije. Uostalom, bez nalaza ovlaštenog dimnjačarskog koncesionara o ispravnosti sustava za odvod dimnih plinova i  plinskog uređaja operator plinskog distribucijskog sustava ne smije pustiti plin u instalaciju.