KONDENZACIJSKI BOJLERI

Kondenzacijski bojleri

PONUDA PLINSKIH BOJLERA

Pogledajte našu trenutnu akcijsku ponudu  bojlera!

Kondenzacijska tehnika je tehnika stvaranja topline gdje se putem izgaranja prirodni plin pretvara u korisnu toplinu. Pritom se kondenzacijskom tehnikom stvara energija u kojoj bojler radi samo s temperaturom koja je potrebna za pokrivanje trenutne potrebe, a pri tome gubici energije su svedeni na minimum.

Klasični bojleri trebaju izbjegavati kondenzaciju (a time i ovlaživanje površina ložišta), kod kondenzacijske tehnike toplinska energija u vodenoj pari dodatno se iskorištava i predaje sistemu grijanja kao dodatna energija. Na taj način pojačava se razina iskoristivosti između kondenzacijskih sistema i klasičnih bojlera.

Načelo rada

Prilikom izgaranja, vodik sadržan u plinu veže se s kisikom iz zraka stvarajući vodenu paru. Ova vodena para sadrži toplinsku energiju, koja se kod konvencionalnih sustava grijanja gubi jer vodena para odlazi kroz dimnjak. Nasuprot tome, kondenzacijski uređaji Bosch ovu energiju koriste: još u uređaju pretvaraju vodenu paru u kondenzat, a pritom dobivenu toplinu odvode u krug grijanja. To se postiže pomoću energetski učinkovitog izmjenjivača topline kondenzacijskog uređaja. Preduvjet instalacije je dimnjak otporan na vlagu ili poseban dimovodni pribor. O načelu rada smo već pisali ovdje.

Plinski uređaji C vrste

Plinski uređaji vrste C koriste zrak za izgaranje koji se dovodi izvana, a dimni plinovi iz njih odvode se izvan objekta. Takvi uređaji su, npr. plinski kondenzacijski kotao “turbo bojler”. Često se nazivaju i plinskim uređajima neovisnima o zraku u prostoriji ili plinskim uređajima sa zatvorenom komorom izgaranja.

Takvi uređaji mogu biti spojeni na zrakodimovod kroz koji se istodobno dovodi zrak za izgaranje izvana i odvode dimni plinovi u okolicu ili pak biti izvedeni s tzv. fasadnim ispustom (turbo fasadni bojleri).

Za razliku od drugih plinskih uređaja, takvi su uređaji mnogo sigurniji u primjeni i to prvenstveno zbog toga što zrak za izgaranje uzimaju izvana i gotovo ne postoji mogućnost povrata dimnih plinova u prostorije u kojima borave ljudi i trovanja ugljičnim monoksidom.