Sanacija dimnjaka

Sanacija Dimnjaka – Ožvald plin omogućiti će Vam kompletnu sanaciju dimnjaka profesionalno, brzo i po realnoj cijeni! Kontaktirajte nas za ponudu!

Zatraži ponudu
Već dugi niz godina uspješno saniramo Vaše dimnjake!

Sanacija dimnjaka je potrebna jer neispravni i oštećeni dimnjaci svake godine prouzrokuju velik broj šteta na imovini – od materijalnih uzrokovanih katastrofa urušavanjem dimnjaka preko požara pa do trovanja ugljičnim monoksidom koje može završiti smrtnim slučajem. Neispravan dimnjak ozbiljno može ugroziti Vašu kvalitetu života!

Sanirajte stare dimnjake

Popravak je potreban u slučajevima kada se sumnja na neispravan rad dimnjaka ili na mogućnost ugrožavanja ljudi i okoliša! Također, pri prelasku na novu vrstu goriva, sanacija se mora odraditi!

Primjer sanacije dimnjaka

/jedan od načina/

Intervencija podrazumijeva popravak postojećeg neispravnog dimnjaka na način da se u njega ugrađuju dimovodne cijevi odgovarajućeg materijala i promjera. Na taj se način dimnjak dovodi u ispravno stanje jer sanacijske cijevi postaju dimovodne, a dotadašnji dimnjak ostaje kao izolacija.